Vznik společnosti

Společnost Služby Hnojník, o. p. s. byla založena Obcí Hnojník, jakožto jediným zakladatelem, o čemž byla sepsána zakladatelská listina ve formě notářského zápisu NZ 178/2012, N 193/2012 JUDr. Vladislava Sikory, notáře se sídlem v Českém Těšíně, ul. Štefánikova 21/20. Tato společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu O, vložka 1142, ke dni 28. listopadu 2012.

Poslání a cíle společnosti

Posláním společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v rámci vymezených druhů obecně prospěšných služeb, které má společnost zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností. Veškeré služby jsou uvedeny v sekci Služby.

Úkolem obecně prospěšné společnosti je mimo jiné zkvalitňování poskytovaných obecně prospěšných služeb. K dosažení tohoto cíle společnost využívá níže uvedených doplňkových činností

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
  • Vodoinstalatérství, topenářství
  • Hostinská činnost