Vznik společnosti

Společnost Služby Hnojník, o. p. s. byla založena Obcí Hnojník, jakožto jediným zakladatelem, o čemž byla sepsána zakladatelská listina ve formě notářského zápisu NZ 178/2012, N 193/2012 JUDr. Vladislava Sikory, notáře se sídlem v Českém Těšíně, ul. Štefánikova 21/20. Tato společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu O, vložka 1142, ke dni 28. listopadu 2012.

Poslání a cíle společnosti

Posláním společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v rámci vymezených druhů obecně prospěšných služeb, které má společnost zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností. Veškeré služby jsou uvedeny v sekci Služby.

Úkolem obecně prospěšné společnosti je mimo jiné zkvalitňování poskytovaných obecně prospěšných služeb. K dosažení tohoto cíle společnost využívá níže uvedených doplňkových činností

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  • Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
  • Vodoinstalatérství, topenářství
  • Hostinská činnost

Základní údaje

Služby Hnojník, o. p. s.
Hnojník č. p. 67
739 53  Hnojník

IČ: 29458242
DIČ: CZ29458242

Ředitelka společnosti: Renáta Klodová

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu O, vložka 1142, ke dni 28. listopadu 2012.

Složení dozorčí rady

Předseda dozorčí radyBohuslav Kudláček
Člen dozorčí radyMgr. Tomáš Peterek
Člen dozorčí radyMUDr. Eva Grzegorzová

Složení správní rady

Předseda správní radyIng. Jan Pohludka
Člen správní radyBohuslav Hamrozi
Člen správní radyKarel Vitásek
Člen správní radyIng. Zdeněk Malínek
Člen správní radyLukáš Vitásek
Člen správní radyPetr Caletka