Naše společnost poskytuje následující druhy obecně prospěšných služeb

  • Rozvoj, údržba a správa vodovodní a kanalizační sítě
  • Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení
  • Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii. Zpracování studií a projektů z této oblasti
  • Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních, charitativních, společenských a zájmových aktivit
  • Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce
  • Poskytování informací, projektování a podpora podnikatelských aktivit a aktivit obcí

 

Veškeré ceny námi poskytovaných služeb jsou uvedeny v našem ceníku.