Jednotlivé ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozvoj, údržba a správa vodovodní a kanalizační sítě

Opravy vodovodního řadu bez použití mechanizace200,- Kč / hod.
Opravy vodovodního řadu s použitím mechanizace (dle druhu mechanizace)500 - 1 000,- Kč / hod.
Zajišťování provozu čistírny odpadních vod a údržba kanalizace180,- Kč / hod.
Odečítání stavů vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů a teploměrů150,- Kč / hod.

Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení, odvoz tříděného odpadu - sběrný dvůr

Údržba a opravy komunikací, zemní práce bez mechanizace150,- Kč / hod.
Řemeslnické práce (dopravní značení, příslušenství komunikací)200,- Kč / hod.
Odklízení sněhu, čištění a úklid místních komunikací ruční150,- Kč / hod.
Odklízení sněhu, čištění a úklid míst. komunikací s použitím malotraktoru380,- Kč / hod.
Odklízení sněhu, čištění a úklid míst. komunikací s použitím traktoru Zetor530,- Kč / hod.
Čištění místních komunikací zametacím vozem398,- Kč / hod.
Odvoz tříděného odpadu s použitím auta IVECO23,- Kč / km
Nakládka a vykládka tříděného odpadu (účtování po 15 min.)400,- Kč / hod.

Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii, zpracování studií a projektů z této oblasti

Kosení a úklid trávy s použitím motorových sekaček280,- Kč / hod.
Kosení a úklid trávy s použitím křovinořezů300,- Kč / hod.
Kosení a úklid trávy s použitím malotraktoru390,- Kč / hod.
Mulčování ploch s použitím traktoru Zetor530,- Kč / hod.
Práce s motorovou pilou (ořezy stromů apod.)340,- Kč / hod.
Doprava materiálu traktorem s vlečkou40,- Kč / km
Nakládka a vykládka traktoru s vlečkou (čekací doba)50,- Kč / 15 min
Manuální pracovník - lehčí práce (hrabání listí apod.)150,- Kč / hod.
Manuální pracovník - těžší práce (zemní práce apod.)240,- Kč / hod.
Těžba jehličnatých a listnatých stromů o průměru kmene na řezné ploše pařezu
- do 200 mm130,- Kč / ks
- přes 200 do 300 mm180,- Kč / ks
- přes 300 do 400 mm430,- Kč / ks
- přes 400 do 500 mm680,- Kč / ks
- přes 500 do 600 mm860,- Kč / ks
- přes 600 do 700 mm1 020,- Kč / ks
- přes 700 do 800 mm1 180,- Kč / ks
Štěpkování (v ceně je řidič - strojník, další pracovník dle položky 4.a)
- bez odklízení štěpky (majitel si ji ponechá)890,- Kč / hod (+ 500,- Kč / Mhod)
- s odklizením štěpky (o.p.s. si ji ponechá)590,- Kč / hod (+ doprava 50,- Kč / Mhod)
Odkorňování stromů napadených kůrovcem150,- Kč / hod
Postřik kmenů proti kůrovci100,- Kč / hod
Vytahování kulatiny s přiblížením na odvozní místo
- koňmi300,- Kč / hod
- lehkou technikou (Zetor Proxima 70 apod.)530,- Kč / hod
- těžkou technikou (spec. technika)800,- Kč / hod
Probírka porostů s vyklízením hmoty na dovozní nebo štěpkovací místo750,- Kč / m3
Prořezávka porostů6 800,- Kč / ha
Výsek plevelných dřevin
- ručně6 200,- Kč / ha
- pomocí mechanizace (křovinořezy, mot. pily)7 400,- Kč / ha
Vytahování klestí, úklid, čištění lesních ploch, pálení klestu150,- Kč / hod
Sběr odpadů odložených občany na lesní pozemky100,- Kč / hod
Údržba lesních komunikací
- ručně150,- Kč / hod
- lehkou technikou (Zetor Proxima 70 apod.)530,- Kč / hod
- těžkou technikou (spec. technika)800,- Kč / hod
Příprava plochy k zalesnění
- ručně150,- Kč / hod
- pomocí mechanizace (Zetor Proxima 70 apod.)550,- Kč / hod
Zalesnění lesních ploch4 000,- Kč / 1 000 ks
Oplocování, příprava kůlů, jejich osazení a natažení pletiva na kůly, oprava oplocení či odstranění oplocení
- ručně150,- Kč / hod
- pomocí mechanizace (traktor Zetor Proxima 70)530,- Kč / hod
Ochrana mladých kultur před škůdci a škodlivými vlivy
- namáčení sazenic před výsadbou proti okusu zvěře400,- Kč / 1 000 ks
- opakovaný nátěr sazenic500,- Kč / 1 000 ks
Kontrola stavu oplocení150,- Kč / hod
Instalace, čištění a doplňování feromonovaných lapačů150,- Kč / hod

Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních, charitativních, společenských a zájmových aktivit

Příprava programu, koordinace a zajištění akcí200,- Kč / hod
Lektorská činnost450,- Kč / hod
Zapújčení stanu (kovová oblouková konstrukce s plachtou, rozměry Š x D x V - cca 8 x 16 x 3,5 m)3 000,- Kč / víkend
Doprava stanu traktorem s trailerem40,- Kč / km
Stavba stanu (nebo demontáž stanu)1 200,- Kč / úkon

Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce

Administrativní, evidenční a správní činnosti související s nájmem obecních bytů30 % z výše nájmu
Oprava a údržba, řemeslné práce200,- Kč / hod
Malířské, lakýrnické a natěračské práce200 ,- Kč / hod
Úklidové práce150,- Kč / hod

Ubytovací služby - Hotel Park (Hnojník č. p. 48)

Cena za 1 osobu (při pobytu 1 - 6 nocí)200,- Kč / noc
Cena za 1 osobu (při pobytu 7 - 29 nocí)150,- Kč / noc
Cena za 1 osobu (při pobytu 30 a více nocí)100,- Kč / noc
K dispozici jsou 3 a 4 lůžkové pokoje. Vratná záloha na klíč od pokoje je 500,- Kč.

Všeobecný ceník ke všem druhům obecně prospěšných služeb

Dílčí práce v terénu s cílem zjištění údajů pro zpracování podkladů k materiálům250,- Kč / hod
Smluvní zajišťování prací, služeb a materiálu prostřednictvím jiného dodavateledodavatelem fakturovaná cena dodávky + 5 % z hodnoty dodávky na režijní náklady
Koordinační činnost při realizaci složitějších akcí zajišťovaných prostřednictvím jiných dodavatelů (tuto cenu lze použít pouze tehdy, pokud na stejnou akci nebyla uplatněna výše 5 % na režijní náklady dle předcházejicího bodu) 300,- Kč / hod
Doprava pracovníků, materiálu a nářadí na místo výkonu jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb dopravními prostředky společnostidle rozsahu činnosti 10 až 20,- Kč / km

Jednotlivé ceny jsou uvedeny bez DPH.